Osteopathie en orthodontie

Tegenwoordig worden er meer en meer orthodontische apparaten geplaatst. Deze apparaten steunen op de structuren van de schedel om als hefboom te dienen op de kaak en de tanden. Hierdoor kunnen tal van klachten ontstaan zoals hoofdpijn, rugpijn, visuele stoorniseen, vertigo...

Een regelmatige osteopathische opvolging tijdens de orthodontische behandeling is noodzakelijk om deze klachten op te vangen en om de reactie op de schedel en het lichaam te controleren en bij te sturen. Vele orthodontisten werken nauw samen met osteopaten om de effectiviteit van de behandeling en het comfort van de patiënt te vergroten.

Ook in de tandheelkunde wordt osteopathie toegepast. Zo worden o.a. klachten van het kaakgewricht osteopatisch benaderd. Er wordt niet enkel lokaal gekeken naar de functie van het kaakgewricht zelf, maar er wordt ook gewerkt op de omliggende structuren zoals bv. de schoudergordel, de tong en het middenrif.

Meest voorkomende klachten

Orthodontie

 • hoofdpijn
 • rugpijn
 • duizeligheid
 • visuele stoornissen
 • concentratieproblemen
 • verandering in gemoedstoestand

Tandheelkunde

 • pijn
 • occlusiestoornissen (niet volledig kunnen openen of sluiten van de mond)
 • chronisch sinusitis
 • stemproblemen, lispelen
 • slaapapnoe
 • oorsuizen
 • mondademhaling


Hoe ziet een behandeling eruit?

Osteopathie vervangt een bezoek aan de tandarts of orthodontist niet, maar werkt er nauw mee samen. Het opvolgen van de orthodontische behandeling is nodig om klachten op te vangen en om de reactie op de schedel en de rest van het lichaam te controleren en bij te sturen.

De klinische ondervindingen en de dagelijkse ervaringen vertonen een verhoging van het comfort en een vermindering van de duur van de orthodontische behandeling alsook een beter eindresultaat en voornamelijk minder herval.